مونتاژ توربین شات بلاست

 

استفاده از دلر مغناطیسی برای بالا بردن دقت در سوراخکاری بدنه

 

نمای کلی از کارخانه شات بلاست پویا

 

تیزر اختصاصی کارخانه شات بلاست پویا