شات بلاست درامی
این نوع دستگاه که در تناژهای مختلف تولید می شود، عمدتا برای عمل شاتبلاست قطعات کوچک تا متوسط قابل استفاده است. به عنوان نمونه دستگاه شات بلاست پویا ظرفیت بار گذاری قطعات تا وزن 350 کیلو گرم را دارد. در اینگونه از دستگاه ها یک نوار لاستیکی مشبک و قطور مرتب قطعات را هم زده تا عمل شات بلاستینگ بر روی همه ی سطوح اعمال شود.