دستگاه های شات بلاست تونلی جز بزرگترین دستگاه های شات بلاست می باشند. این دستگاه ها برای شات بلاستینگ قطعات بسیار بزرگ مانند تیر آهن استفاده می شوند. در این دستگاه ها یک اتاق شات بلاست و یک تسمه نقاله که از داخل آن عبور می کند وجود دارد و عمل ( زنگ زدایی، پوسته زدایی، زیرسازی و ...) در داخل این تونل انجام می شود.


همچنین از این نوع دستگاه در شات بلاست سنگ و آجر نیز به منظور مات کردن سطح استفاده می شود.