دستگاه شات بلاست آویزی چگونه کار می کند؟


در شات بلاست های درامی قطعات فلزی به یکدیگر سایده می شوند و این موضوع برای برخی از قطعات می تواند مشکل ساز باشد. از این رو دستگاه شات بلاست آویزی ابزار مناسبی برای این گونه قطعات است. در این دستگاه قطعات بر رو ی یک رگال دوار قرار می گیرند و عمل شات بلاستینگ انجام می شود. کارخانه شات بلاست پویا در راستای نو آوری های صنعتی خود دستگاه شات بلاست آویزی کاملا بومی را در دو مدل دو توربینه و سه توربینه عرضه کرده است. از آنجایی که صفر تاصد این دستگاه از قطعات مرغوب داخلی و وارداتی در دست رس ساخته شده است لذتیوزر ها و کاربران عزیز هیچگاه نگران کمبود قطعات نخواهند بود. کاربری این دستگاه برای قطعاتی نظیر کپسول های گاز، رینگ خودرو و قطعات حجیم می باشد. پاشش ساچمه در این گونه دستگاه ها از کنار و مجاور است وفرایند دوران قائم قطعات تمام سطوح را پوشش می دهد.

کارخانه شات بلاست پویا در راستای توسعه صنعتی کشور دستگاه شات بلاست آویزی را در دو مدل عرضه کرده است.

سه توربینه

شات بلاست آویزی پویا مدل H600

دو توربینه

شات بلاست آویزی پویا مدل H500