در مجموعه عکس های بالا علاوه بر اینکه روش های تعمیر و نگهداری توربین شات بلاست نشان داده شده است، به معرفی توربین دستگاه شات بلاست پویا نیز می پردازیم.