آموزش


شات بلاست، سند بلاست، شات پینینگ، استاندارد های ایمنی


شات بلاست چیست؟


به فرایند پرتاب ساچمه های ریز فولادی به سطح فلزات (نمونه کار های صنعتی) به منظور پوسته زدایی بعد از عملیات ریختگری، زنگ زدایی، رنگ زدایی و تمیزکاری، شات بلاست می گویند. البته اگر از فشار هوا برای فرایند پرتاب ساچمه استفاده شود به این عملیات ایربلاست می گویند ولی اگر از توربین های پر سرعت با چرخ دوار این ساچمه ها پاشیده شود فرایند را شات بلاست می نامند.

سند بلاست چیست؟


همان گونه که از اسم آن مشخص است فرایندی می باشد که در آن جریانی پر سرعت از ذرات ریز شن ( اکسید سیلیس یا اکسید برخی از فلزات) به سطح اجسام به جهت پوسته زدایی پاشیده می شود.

شات پینینگ چیست؟


قطعات فلزی که توسط فرایند ریختگری یا تراش کاری ساخته می شوند دارای ترک های بسیار ریز هستند که محصول فرایند ساخت می باشند. برای بر طرف کردن این نقیصه باید این قطعات چکش کاری شوند تا تمام این خلل و فرج های میکروسکوپیک صاف و بر طرف شود برای ا این منظور از فرایند شات پینینگ استفاده می شود.

با ما در ارتباط باشید
تماس با ما