شات بلاست

شات بلاست

sandblast

سندبلاست

shotpeening

شات پینینگ

ریختگری

ریخته گری