کلیپ های کارخانه شات بلاست پویا

 

مونتاژ توربین شات بلاست

مونتاژ توربین شات بلاست
 

استفاده از دلر مغناطیسی

استفاده از دلر مغناطیسی برای بالا بردن دقت در سوراخکاری بدنه
 

نمای کلی از کارخانه شات بلاست پویا

نمای کلی از کارخانه شات بلاست پویا